Szalaszendi  Közös Önkormányzati Hivatal

Álláslehetőség: építéshatósági ügyintéző

|

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3863 Szalaszend, Jókai út 91/B. .

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3866 Szemere, Fő út 83.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3865 Fáj, Fő út 32.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3866 Litka, Fő út 58.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3836 Baktakék , Rákóczi út 112.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3837 Alsógagy, Rákóczi út 18.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3834 Beret, Rákóczi út 40/B .

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3834 Detek, Kossuth út 54.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet I.4. mellett az I. sz. melléklet 13. pont osztott munkakör

Ellátandó feladatok:

Szalaszend, Szemere, Fáj, Litka, Baktakék, Beret, Detek és Alsógagy településeken a munkakörben megnevezett feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző hatáskörébe és illetékességébe utalt, egyes hatósági, szakhatósági feladatok; egyes nem hatósági építésügyi igazgatási és települési műszaki feladatok, építésügyi feladatok elvégzése, az ÉTDR használata. Településképi véleményezési és bejelentési eljárásokban való részvétel. Településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, önkormányzati beruházások koordinálása. Képviselő testület beruházási döntéseihez kapcsolódó feladatok (előterjesztések készítése, határozatok végrehajtása). Osztott munkakörben a közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra és az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki szakképzettség, magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség, vagy városgazdasági üzemmérnöki szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik,
 •       azonos vagy azzal egyenértékű munkakör ellátása – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       pályázatok megírásában, lebonyolításában való jártasság – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 •       Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Középfokú képesítés, pénzügyi végzettség ,
 •       Önkormányzatnál szerzett beruházási gyakorlat. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői gyakorlat. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Építéshatósági ügyintézői gyakorlat, ÉTDR ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Építésügyi jogszabályok és a közigazgatási eljárási szabályok (Ket.) ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •       Felhasználói szintű Programozási ismeretek,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Kiváló szintű jó kommunikációs készség
 •       Kiváló szintű csapatmunkában való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány
 •       önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       nyilatkozat a személyes adatok nyíltan való kezeléséről
 •       nyilatkozat összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Boglárka nyújt, a 20/374-3005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3863 Szalaszend, Jókai út 91/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző .
 •       Elektronikus úton Nagy Boglárka részére a kozoshivszalaszend@gmail.comE-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Nagy Boglárka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3963 Szalaszend, Jókai út 91/B. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       A szalaszendi KÖH honlapja – 2015. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szalaszendikozoshivatal honlapon szerezhet.