Szalaszendi  Közös Önkormányzati Hivatal

Álláslehetőség: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

|

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3863 Szalaszend, Jókai út 91/B. .

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3866 Szemere, Fő út 83.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3836 Baktakék , Rákóczi út 112.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.16. pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Önkormányzat állami támogatásainak igénylése, évközi felülvizsgálata, év végi elszámolása. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feladatok. Adott költségvetési szervek beszámolóinak, költségvetési jelentéseinek elkészítése, kötelezettségvállalás, utalványozások előkészítése és egyéb nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok elvégzése. főkönyvi könyvelés (EPER, TTG könyvelési rendszer) – pénzügyi igazgatás, nyilvántartás, kontírozás – bizonylat kezelés, érvényesítés – leltározás, selejtezés és értékelési feladatok – banki szolgáltatások igénybevételének előkészítése és a bankszámlák kezelése (OTP direkt, Netbank) – költségvetés, koncepció, beszámoló,normatíva elszámolás és a negyedéves jelentések, mérlegek készítése (KGR rendszer) – normatív költségvetési hozzájárulások és egyéb támogatások igénylése és kezelése (Ebr42 és ÖNEGM rendszer) – költségvetési rendeletek előkészítése, előirányzatok nyilvántartása, módosítása – egyeztetés analitikus könyvelővel, intézményekkel – belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok – pályázatok különkönyvelése – költségvetési szervek pénzellátásának lebonyolítása – kiegészítő támogatások igénylése ( a rendeleteknek megfelelő rendszerben) – önköltségszámítással, élelemzési tevékenységgel és gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok – Áfa bevallások és egyéb adóhatósági feladatok (ÁNYK) – statisztikai feladatok (KSH rendszer)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

költségvetés tervezés, -végrehajtás, -beszámolás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő ,
 •       azonos vagy azzal egyenértékű munkakör ellátása – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 •       Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •       Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 •       Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, pénzügy és számvitel ,
 •       azonos munkakör – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű csapatmunkában való részvétel ,
 •       Kiváló szintű jó kommunikációs készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       A pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Boglárka nyújt, a 20/374-3005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3863 Szalaszend, Jókai út 91/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző .
 •       Elektronikus úton Nagy Boglárka részére a kozoshivszalaszend@gmail.comE-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Nagy Boglárka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3863 Szalaszend, Jókai út 91/B. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       A szalaszendi KÖH honlapja – 2015. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szalaszendikozoshivatal.hu honlapon szerezhet.